Sinulla on oikeus

...saada selvitys hoitotarvikkeiden käytöstä

ja eri vaihtoehdoista

 

Pyydä lääkäriltä/hoitajalta apua erilaisiin hoitotarvikkeisiin tutustumisessa. Usein hoitohenkilökunta esittelee sinulle parhaaksi arvioimansa tuotteet tai osan niistä, mutta sinulla on oikeus nähdä ja kokeilla kaikkia olemassa olevia tarvikkeita, ei esimerkiksi vain yhden valmistajan tarvikkeita. Voit esimerkiksi pyytää kokeiluun vastaavat muiden valmistajien tuotteet.

 

Potilaslain 2 luvun 5 § 1 momentin mukaan potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan. Selvitys tulee 2 momentin mukaan antaa siten, että potilas riittävästi ymmärtää sen sisällön. Tarvittaessa on huolehdittava mahdollisuuksien mukaan tulkitsemisesta, jos ammattihenkilö ei osaa potilaan käyttämään kieltä taikka potilas ei aisti- tai puhevian vuoksi voi tulla ymmärretyksi.

 

 

 

“Olen saanut erittäin hyvää hoitoa ja tukea julkiselta terveydenhuollolta ongelmiini

liittyen. Minulle sopiva laite löytyi heti sairauteni toteamisen jälkeen.”

 

Silja,

suolihuuhtelulaitteen käyttäjä

 

 

Lue lisää tai tilaa näyte Siljan

käyttämästä suolihuuhtelulaitteesta >

 

Sinulla on oikeus saada selvitys hoitotarvikkeiden käytöstä ja eri vaihtoehdoista