Sinulla on oikeus

...siihen, että yksilölliset tarpeesi otetaan huomioon hoitotarviketta järjestettäessä ja siihen, että tarpeen määrittelee lääkäri

Pyydä hoitosuunnitelma hoitavasta yksiköstäsi/terveyskeskuksesta. Voit myös käydä tutustumassa omiin tietoihisi Omakanta.fi -palvelussa. Jos hoitotarvikkeita ei ole kirjattu hoitosuunnitelmaan, niin pyydä, että kohta lisätään sinne. Hoitosuunnitelmassa pitäisi olla maininta myös siitä, että hoitotarvikeasiaa seurataan ja päivitetään esim. vuosittain, jolloin vastaanottokäynti hoitotarvikeasioissa on helppo varata vuosittain.

 

Terveydenhuoltolain 3 luvun 24 § 3 momentin mukaan hoidon toteutukselle on tarvittaessa laadittava hoitosuunnitelma. Hoitotarvikkeiden yksilöllinen tarve tulee kirjata tähän suunnitelmaan (HE 90/2010 vp., Kuntainfo 4/2013)

 

“Kärsin vammani aiheuttamista oireista kymmenen vuotta ennen kuin sain muilta selkäydinvammautuneilta  vinkin aloittaa katetroiminen. Elämänlaatuni koheni merkittävästi. Olisin välttynyt vuosien kivulta jos vaivani olisi tutkittu asianmukaisella tavalla.

 

Jukka,

selkäydinvammautunut

 

 

Lue lisää tai tilaa näyte

Jukan käyttämistä katetreista >

 

Sinulla on oikeus.siihen, että yksilölliset tarpeesi otetaan huomioon hoitotarviketta järjestettäessä ja siihen, että tarpeen määrittelee lääkäri