Sinulla on oikeus

...osana sairaanhoitoa hoitosuunnitelman

mukaisiin pitkäaikaisen sairauden hoitoon

tarvittaviin hoitotarvikkeisiin

 

Hoitotarvikkeiden kannalta pitkäaikaiseksi sairaudeksi määritellään yli 3 kuukautta kestävä tilanne, jolloin hoitotarvikkeet ovat lain mukaan käyttäjälle maksuttomia. Tavallisimmin, jos hoitotarvikkeiden tarpeen kestoajasta ei ole tarkkaa tietoa, niin asukas saa ne maksutta alusta alkaen. Poikkeuksiakin on ja jos kunta perii hoitotarvikkeista maksun ensimmäisen 3 kuukauden ajalta, niin kysy perustelu kirjallisesti. Sille voi olla tarvetta, jos asian käsittely etenee muistutukseen, hallintoriitaan tai kanteluun.

 

Kunnan on järjestettävä terveydenhuoltolain 24 § mukaan sairaanhoitopalvelut, johon kuuluvat hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaiseen (3 kuukautta) hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet.

 

 

“Hoitotarvikkeiden saatavuus kotiinkuljetuksena helpottaa liikuntarajoitteisen elämää. Saan hoitotarvikkeet kolmen kuukauden välein kotiin, eikä minun enää tarvitse selviytyä yksin isojen pakettien kanssa tarvikejakelusta kotiin.”

 

Jukka,

selkäydinvammautunut

 

Lue lisää tai tilaa näyte

Jukan käyttämistä katetreista

 

Sinulla on oikeus osana sairaanhoitoa hoitosuunnitelman mukaisiin pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittaviin hoitotarvikkeisiin